PHP funkce flock()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Portable advisory file locking

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource An open file pointer.
$operation int operation is one of the following: LOCK_SH to acquire a shared lock (reader). @param int $wouldblock [optional]

The optional third argument is set to true if the lock would block (EWOULDBLOCK errno condition).

$wouldblock int null The optional third argument is set to true if the lock would block (EWOULDBLOCK errno condition).

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.flock.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?