PHP funkce flock()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Portable advisory file locking

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource An open file pointer.
$operation int operation is one of the following: LOCK_SH to acquire a shared lock (reader). @param int $wouldblock [optional]

The optional third argument is set to true if the lock would block (EWOULDBLOCK errno condition).

$wouldblock int null The optional third argument is set to true if the lock would block (EWOULDBLOCK errno condition).

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.flock.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce