PHP funkce flock()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Portable advisory file locking

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource není An open file pointer.
$operation int není operation is one of the following: LOCK_SH to acquire a shared lock (reader). @param int $wouldblock [optional]

The optional third argument is set to true if the lock would block (EWOULDBLOCK errno condition).

$wouldblock int null The optional third argument is set to true if the lock would block (EWOULDBLOCK errno condition).

Návratové hodnoty

bool

vrátí true v případě úspěchu, jinak false v případě neúspěchu.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce flock

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce