PHP funkce stream_set_write_buffer()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Sets file buffering on the given stream

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$stream resource The file pointer.
$buffer int The number of bytes to buffer. If buffer is 0 then write operations are unbuffered. This ensures that all writes with fwrite are completed before other processes are allowed to write to that output stream.

Návratové hodnoty

int

0 on success, or EOF if the request cannot be honored.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stream-set-write-buffer.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce