PHP funkce stat()

📅   11. 09. 2019

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gives information about a file

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string Path to the file.

Návratové hodnoty

array

stat and fstat result format
Numeric Associative (since PHP 4.0.6) Description
0 dev device number
1 ino inode number *
2 mode inode protection mode
3 nlink number of links
4 uid userid of owner *
5 gid groupid of owner *
6 rdev device type, if inode device
7 size size in bytes
8 atime time of last access (Unix timestamp)
9 mtime time of last modification (Unix timestamp)
10 ctime time of last inode change (Unix timestamp)
11 blksize blocksize of filesystem IO **
12 blocks number of 512-byte blocks allocated **
* On Windows this will always be 0.

** Only valid on systems supporting the st_blksize type - other systems (e.g. Windows) return -1.

In case of error, stat returns false.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stat.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby