PHP funkce substr_replace()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Nahrazení textu v části řetězce

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string mixed není Zpracovávaný řetězec.
$replacement string není Řetězec pro nahrazení.
$start int není Pokud je start kladný, nahrazování začne od počátečního posunu do řetězce.
$length int null Pokud je zadán a je kladný, představuje délku části řetězce, která má být nahrazena. Pokud je záporný, představuje počet znaků od konce řetězce, na kterém se má nahrazování ukončit. Není-li zadán, pak se implicitně použije hodnota strlen( string ); tj. nahrazování se ukončí na konci řetězce. Samozřejmě, pokud je délka nulová, pak tato funkce bude mít za následek vložení nahrazování do řetězce na zadaném počátečním posunu.

Návratové hodnoty

mixed

Vrátí se výsledný řetězec. Pokud je řetězec pole, je vráceno pole.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce substr-replace

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce