PHP funkce substr_replace()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Replace text within a portion of a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string mixed The input string.
$replacement string The replacement string.
$start int If start is positive, the replacing will begin at the start'th offset into string.
$length int null If given and is positive, it represents the length of the portion of string which is to be replaced. If it is negative, it represents the number of characters from the end of string at which to stop replacing. If it is not given, then it will default to strlen( string ); i.e. end the replacing at the end of string. Of course, if length is zero then this function will have the effect of inserting replacement into string at the given start offset.

Návratové hodnoty

mixed

The result string is returned. If string is an array then array is returned.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.substr…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby