PHP funkce substr_replace()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Replace text within a portion of a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string mixed The input string.
$replacement string The replacement string.
$start int If start is positive, the replacing will begin at the start'th offset into string.
$length int null If given and is positive, it represents the length of the portion of string which is to be replaced. If it is negative, it represents the number of characters from the end of string at which to stop replacing. If it is not given, then it will default to strlen( string ); i.e. end the replacing at the end of string. Of course, if length is zero then this function will have the effect of inserting replacement into string at the given start offset.

Návratové hodnoty

mixed

The result string is returned. If string is an array then array is returned.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.substr-replace.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?