PHP funkce strnatcasecmp()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Case insensitive string comparisons using a "natural order" algorithm

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str1 string není The first string.
$str2 string není The second string.

Návratové hodnoty

int

Similar to other string comparison functions, this one returns < 0 if str1 is less than str2 > 0 if str1 is greater than str2, and 0 if they are equal.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce strnatcasecmp

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce