PHP funkce strnatcasecmp()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Case insensitive string comparisons using a "natural order" algorithm

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str1 string The first string.
$str2 string The second string.

Návratové hodnoty

int

Similar to other string comparison functions, this one returns < 0 if str1 is less than str2 > 0 if str1 is greater than str2, and 0 if they are equal.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.strnatcasecmp.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?