PHP funkce unregister_tick_function()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0.3`

Zrušení registrace funkce pro provedení při každém zaškrtnutí

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$function_name string není Název funkce ve formě řetězce.

Návratové hodnoty

void

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce unregister-tick-function

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce