PHP funkce stream_resolve_include_path()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 5.3.2

Resolve filename against the include path according to the same rules as fopen()/include().

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string

Návratové hodnoty

string

|bool containing the resolved absolute filename, or FALSE on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stream-resolve-include-path.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce