PHP funkce nl2br()

📅   16. 02. 2020
👤   Jan Barášek

Funkce převede zalomení řádků (\n) ve stringu na HTML tag <br>.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string není Vstupní řetězec.
$is_xhtml bool null Přepne způsob escapování podle kontextu.

Podrobný popis

$retezec = 'text
další text
a ještě něco';

echo nl2br($retezec);

Vrátí:

text<br>
další text<br>
a ještě něco

Zalomené řádky v textu převede na html značky. Tento tag se používá na místech, kde uživatel zadává jakýkoliv text (textarea) a hrozí případ, že použije více řádkový text.

Ošetření klasických inputů (type="text") nemá význam, jelikož zde nelze zadat víceřádkový text.

Poznámka: Od PHP 4.0.5, je funkce nl2br() XHTML způsobilá. Všechny verze před 4.0.5 vrátí string se značkou vloženou před konce řádků místo <br />.

Příklad

echo nl2br("Welcome\r\nThis is my HTML document", false);

Vrátí:

Welcome<br>
This is my HTML document

Návratové hodnoty

string

Vrací upravený řetězec včetně HTML značek.

Změny ve verzích

Verze Poznámka
5.3.0 Byl přidán volitelný parametr is_xhtml parametr.
4.0.5 nl2br () je nyní kompatibilní s XHTML. Všechny starší verze vrátí řetězec se zalomením vkládají řádků místo <br />.

Další zdroje

Oficiální dokumentace nl2br()

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby