PHP funkce nl2br()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Inserts HTML line breaks before all newlines in a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string The input string.
$is_xhtml bool null Whenever to use XHTML compatible line breaks or not.

Návratové hodnoty

string

the altered string.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.nl2br.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?