PHP funkce str_ireplace()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Case-insensitive version of str_replace.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$search mixed Every replacement with search array is performed on the result of previous replacement.
$replace mixed
$subject mixed If subject is an array, then the search and replace is performed with every entry of subject, and the return value is an array as well.
$count int null The number of matched and replaced needles will be returned in count which is passed by reference.

Návratové hodnoty

mixed

a string or an array of replacements.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.str…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby