PHP funkce key()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Fetch a key from an array

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array The array.

Návratové hodnoty

mixed

The key function simply returns the key of the array element that's currently being pointed to by the internal pointer. It does not move the pointer in any way. If the internal pointer points beyond the end of the elements list or the array is empty, key returns &null;.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.key.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce