PHP funkce mail()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Send mail

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$to string Receiver, or receivers of the mail.
$subject string Subject of the email to be sent.
$message string Message to be sent.
$additional_headers string null, String to be inserted at the end of the email header.
$additional_parameters string null The additional_parameters parameter can be used to pass additional flags as command line options to the program configured to be used when sending mail, as defined by the sendmail_path configuration setting. For example, this can be used to set the envelope sender address when using sendmail with the -f sendmail option.

Návratové hodnoty

bool

true if the mail was successfully accepted for delivery, false otherwise.

It is important to note that just because the mail was accepted for delivery, it does NOT mean the mail will actually reach the intended destination.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.mail.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?