PHP funkce stream_socket_get_name()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Retrieve the name of the local or remote sockets

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource není The socket to get the name of.
$want_peer bool není If set to true the remote socket name will be returned, if set to false the local socket name will be returned.

Návratové hodnoty

string

The name of the socket.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce stream-socket-get-name

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce