PHP funkce expm1()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0

Returns exp(number) - 1, computed in a way that is accurate even

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float The argument to process

Návratové hodnoty

float

'e' to the power of arg minus one

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.expm1.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby