PHP funkce str_word_count()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Return information about words used in a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string The string
$format int null, Specify the return value of this function. The current supported values are: 0 - returns the number of words found @param string $charlist [optional]

A list of additional characters which will be considered as 'word'

$charlist string null A list of additional characters which will be considered as 'word'

Návratové hodnoty

mixed

an array or an integer, depending on the format chosen.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.str-word…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby