PHP funkce str_word_count()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Return information about words used in a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string The string
$format int null, Specify the return value of this function. The current supported values are: 0 - returns the number of words found @param string $charlist [optional]

A list of additional characters which will be considered as 'word'

$charlist string null A list of additional characters which will be considered as 'word'

Návratové hodnoty

mixed

an array or an integer, depending on the format chosen.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.str-word-count.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter