PHP funkce stream_socket_accept()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Accept a connection on a socket created by stream_socket_server

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$server_socket resource Override the default socket accept timeout. Time should be given in seconds.
$timeout float null, Override the default socket accept timeout. Time should be given in seconds.
$peername string null Will be set to the name (address) of the client which connected, if included and available from the selected transport.

Návratové hodnoty

resource

|bool Returns a stream to the accepted socket connection or FALSE on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stream-socket-accept.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce