PHP funkce imagecropauto()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0

Crop an image automatically using one of the available modes

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$image resource An image resource, returned by one of the image creation functions, such as {@link https://www.php.net/manual/en/function… imagecreatetruecolor()}.
$mode int -1, One of IMG_CROP_* constants.
$threshold float .5, Used IMG_CROP_THRESHOLD mode.
$color int -1

Návratové hodnoty

resource

|bool Return cropped image resource on success or FALSE on failure.

Další zdroje

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby