PHP funkce imagecropauto()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 5.5.0

Crop an image automatically using one of the available modes

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$image resource An image resource, returned by one of the image creation functions, such as {@link https://www.php.net/manual/en/function.imagecreatetruecolor.php imagecreatetruecolor()}.
$mode int -1, One of IMG_CROP_* constants.
$threshold float .5, Used IMG_CROP_THRESHOLD mode.
$color int -1

Návratové hodnoty

resource

|bool Return cropped image resource on success or FALSE on failure.

Další zdroje

  • https://www.php.net/manual/en/function.imagecropauto.php
  • https://www.php.net/manual/en/function.imagecreatetruecolor.php imagecreatetruecolor()}.

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce