PHP funkce is_resource()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Finds whether a variable is a resource

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var mixed The variable being evaluated.

Návratové hodnoty

bool

true if var is a resource, false otherwise.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.is-resource…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby