PHP funkce arsort()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Sort an array in reverse order and maintain index association

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array není The input array.
$sort_flags int null You may modify the behavior of the sort using the optional parameter sort_flags, for details see sort.

Návratové hodnoty

bool

vrátí true v případě úspěchu, jinak false v případě neúspěchu.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce arsort

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce