PHP funkce deg2rad()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Converts the number in degrees to the radian equivalent

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$number float Angular value in degrees

Návratové hodnoty

float

The radian equivalent of number

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.deg2rad.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?