PHP funkce deg2rad()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Converts the number in degrees to the radian equivalent

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$number float Angular value in degrees

Návratové hodnoty

float

The radian equivalent of number

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.deg2rad.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce