PHP funkce set_include_path()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Sets the include_path configuration option

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$new_include_path string The new value for the include_path

Návratové hodnoty

string

|bool the old include_path on success or false on failure.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.set-include…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby