PHP funkce set_include_path()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Sets the include_path configuration option

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$new_include_path string The new value for the include_path

Návratové hodnoty

string

|bool the old include_path on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.set-include-path.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?