PHP funkce set_include_path()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Sets the include_path configuration option

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$new_include_path string The new value for the include_path

Návratové hodnoty

string

|bool the old include_path on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.set-include-path.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce