PHP funkce stream_get_line()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Gets line from stream resource up to a given delimiter

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource A valid file handle.
$length int The number of bytes to read from the handle.
$ending string null An optional string delimiter.

Návratové hodnoty

string

a string of up to length bytes read from the file pointed to by handle.

If an error occurs, returns false.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stream-get-line.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce