PHP funkce filesize()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Gets file size

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string není Path to the file.

Návratové hodnoty

int

the size of the file in bytes, or false (and generates an error of level E_WARNING) in case of an error.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce filesize

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce