PHP funkce filesize()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets file size

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string Path to the file.

Návratové hodnoty

int

the size of the file in bytes, or false (and generates an error of level E_WARNING) in case of an error.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.filesize.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby