PHP funkce strpbrk()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Search a string for any of a set of characters

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string není The string where char_list is looked for.
$char_list string není This parameter is case sensitive.

Návratové hodnoty

string

a string starting from the character found, or false if it is not found.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce strpbrk

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce