PHP funkce strpbrk()

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Search a string for any of a set of characters

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string The string where char_list is looked for.
$char_list string This parameter is case sensitive.

Návratové hodnoty

string

a string starting from the character found, or false if it is not found.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.strpbrk.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?