PHP funkce strpbrk()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Search a string for any of a set of characters

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$haystack string The string where char_list is looked for.
$char_list string This parameter is case sensitive.

Návratové hodnoty

string

a string starting from the character found, or false if it is not found.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.strpbrk.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby