PHP funkce fileowner()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets file owner

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string Path to the file.

Návratové hodnoty

int

|bool the user ID of the owner of the file, or false on failure. The user ID is returned in numerical format, use posix_getpwuid to resolve it to a username.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.fileowner.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?