PHP funkce count_chars()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Return information about characters used in a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$string string The examined string.
$mode int null See return values.

Návratové hodnoty

mixed

Depending on mode count_chars returns one of the following: 0 - an array with the byte-value as key and the frequency of every byte as value. 1 - same as 0 but only byte-values with a frequency greater than zero are listed. 2 - same as 0 but only byte-values with a frequency equal to zero are listed. 3 - a string containing all unique characters is returned. 4 - a string containing all not used characters is returned.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.count-chars…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby