PHP funkce base_convert()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Convert a number between arbitrary bases

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$number string není The number to convert
$frombase int není The base number is in
$tobase int není The base to convert number to

Návratové hodnoty

string

number converted to base tobase

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce base-convert

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce