PHP funkce ltrim()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Strip whitespace (or other characters) from the beginning of a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string The input string.
$charlist string " You can also specify the characters you want to strip, by means of the charlist parameter. Simply list all characters that you want to be stripped. With .. you can specify a range of characters.

Návratové hodnoty

string

This function returns a string with whitespace stripped from the beginning of str. Without the second parameter, ltrim will strip these characters: " " (ASCII 32 (0x20)), an ordinary space. "\t" (ASCII 9 (0x09)), a tab. "\n" (ASCII 10 (0x0A)), a new line (line feed). "\r" (ASCII 13 (0x0D)), a carriage return. "\0" (ASCII 0 (0x00)), the NUL-byte. "\x0B" (ASCII 11 (0x0B)), a vertical tab.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.ltrim.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby