PHP funkce ini_get()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets the value of a configuration option

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$varname string The configuration option name.

Návratové hodnoty

string

the value of the configuration option as a string on success, or an empty string on failure or for null values.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.ini-get.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce