PHP funkce round()

📅   11. 09. 2019

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Returns the rounded value of val to specified precision (number of digits after the decimal point). precision can also be negative or zero (default). Note: PHP doesn't handle strings like "12,300.2" correctly by default. See converting from strings.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$val float The value to round
$precision int 0, The optional number of decimal digits to round to.
$mode int PHP_ROUND_HALF_UP One of PHP_ROUND_HALF_UP, PHP_ROUND_HALF_DOWN, PHP_ROUND_HALF_EVEN, or PHP_ROUND_HALF_ODD.

Návratové hodnoty

float

The rounded value

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.round.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby