PHP funkce round()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Returns the rounded value of val to specified precision (number of digits after the decimal point). precision can also be negative or zero (default). Note: PHP doesn't handle strings like "12,300.2" correctly by default. See converting from strings.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$val float The value to round
$precision int 0, The optional number of decimal digits to round to.
$mode int PHP_ROUND_HALF_UP One of PHP_ROUND_HALF_UP, PHP_ROUND_HALF_DOWN, PHP_ROUND_HALF_EVEN, or PHP_ROUND_HALF_ODD.

Návratové hodnoty

float

The rounded value

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.round.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter