PHP funkce is_infinite()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0

Finds whether a value is infinite

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$val float The value to check

Návratové hodnoty

bool

true if val is infinite, else false.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.is-infinite…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce