PHP funkce is_infinite()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0

Finds whether a value is infinite

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$val float The value to check

Návratové hodnoty

bool

true if val is infinite, else false.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.is-infinite.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?