PHP funkce stream_socket_recvfrom()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Receives data from a socket, connected or not

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$socket resource The remote socket.
$length int The number of bytes to receive from the socket.
$flags int null, The value of flags can be any combination of the following: Possible values for flags
STREAM_OOB Process OOB (out-of-band) data.
STREAM_PEEK Retrieve data from the socket, but do not consume the buffer. Subsequent calls to fread or stream_socket_recvfrom will see the same data.
$address string null If address is provided it will be populated with the address of the remote socket.

Návratové hodnoty

string

the read data, as a string

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.stream-socket-recvfrom.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce