PHP funkce uksort()

   11. 09. 2019

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Sort an array by keys using a user-defined comparison function

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array The input array.
$cmp_function callback The callback comparison function.

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.uksort.php

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Za svůj život napsal stovky středních i velkých webů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Potřebuji poradit Chci konzultaci nebo službu Hledám práci