PHP funkce glob()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.3.0

Find pathnames matching a pattern

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$pattern string The pattern. No tilde expansion or parameter substitution is done.
$flags int null Valid flags: GLOB_MARK - Adds a slash to each directory returned GLOB_NOSORT - Return files as they appear in the directory (no sorting). When this flag is not used, the pathnames are sorted alphabetically GLOB_NOCHECK - Return the search pattern if no files matching it were found GLOB_NOESCAPE - Backslashes do not quote metacharacters GLOB_BRACE - Expands {a,b,c} to match 'a', 'b', or 'c' GLOB_ONLYDIR - Return only directory entries which match the pattern GLOB_ERR - Stop on read errors (like unreadable directories), by default errors are ignored. @return array an array containing the matched files/directories, an empty array if no file matched or false on error.

Návratové hodnoty

array

an array containing the matched files/directories, an empty array if no file matched or false on error.

On some systems it is impossible to distinguish between empty match and an error.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.glob.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby