PHP funkce fgetc()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Gets character from file pointer

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource není

Návratové hodnoty

string

a string containing a single character read from the file pointed to by handle. Returns false on EOF.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce fgetc

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce