PHP funkce fgetc()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets character from file pointer

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource

Návratové hodnoty

string

a string containing a single character read from the file pointed to by handle. Returns false on EOF.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.fgetc.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce