PHP funkce forward_static_call()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 5.3.0

Call a static method

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$function callback The function or method to be called. This parameter may be an array, with the name of the class, and the method, or a string, with a function name.
$parameter mixed null, Zero or more parameters to be passed to the function.
$_ mixed null

Návratové hodnoty

mixed

the function result, or false on error.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.forward-static-call.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce