PHP funkce import_request_variables()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.1.0

Import GET/POST/Cookie variables into the global scope

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$types string není Using the types parameter, you can specify which request variables to import. You can use 'G', 'P' and 'C' characters respectively for GET, POST and Cookie. These characters are not case sensitive, so you can also use any combination of 'g', 'p' and 'c'. POST includes the POST uploaded file information.
$prefix string null Variable name prefix, prepended before all variable's name imported into the global scope. So if you have a GET value named "userid", and provide a prefix "pref_", then you'll get a global variable named $pref_userid.

Návratové hodnoty

bool

vrátí true v případě úspěchu, jinak false v případě neúspěchu.

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce