PHP funkce sort()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Sort an array

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array The input array.
$sort_flags int null The optional second parameter sort_flags may be used to modify the sorting behavior using these values:

Návratové hodnoty

bool

true on success or false on failure.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.sort.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce