PHP funkce strip_tags()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Strip HTML and PHP tags from a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string The input string.
$allowable_tags string null You can use the optional second parameter to specify tags which should not be stripped.

Návratové hodnoty

string

the stripped string.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.strip-tags.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?