PHP funkce strip_tags()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Strip HTML and PHP tags from a string

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str string The input string.
$allowable_tags string null You can use the optional second parameter to specify tags which should not be stripped.

Návratové hodnoty

string

the stripped string.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.strip-tags…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce