PHP funkce dl()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$library string This parameter is only the filename of the extension to load which also depends on your platform. For example, the sockets extension (if compiled as a shared module, not the default!) would be called sockets.so on Unix platforms whereas it is called php_sockets.dll on the Windows platform.

Návratové hodnoty

bool

TRUE on success or FALSE on failure. If the functionality of loading modules is not available or has been disabled (either by setting enable_dl off or by enabling safe mode in php.ini) an E_ERROR is emitted and execution is stopped. If dl fails because the specified library couldn't be loaded, in addition to FALSE an E_WARNING message is emitted.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.dl.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby