PHP funkce php_strip_whitespace()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Return source with stripped comments and whitespace

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string Path to the PHP file.

Návratové hodnoty

string

The stripped source code will be returned on success, or an empty string on failure.

This function works as described as of PHP 5.0.1. Before this it would only return an empty string. For more information on this bug and its prior behavior, see bug report #29606.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.php-strip…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby