PHP funkce php_strip_whitespace()

📅   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

Return source with stripped comments and whitespace

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string Path to the PHP file.

Návratové hodnoty

string

The stripped source code will be returned on success, or an empty string on failure.

This function works as described as of PHP 5.0.1. Before this it would only return an empty string. For more information on this bug and its prior behavior, see bug report #29606.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.php-strip…

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce