PHP funkce filegroup()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets file group

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string není Path to the file.

Návratové hodnoty

int

|bool the group ID of the file, or false in case of an error. The group ID is returned in numerical format, use posix_getgrgid to resolve it to a group name. Upon failure, false is returned.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce filegroup

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce