PHP funkce filegroup()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets file group

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string Path to the file.

Návratové hodnoty

int

|bool the group ID of the file, or false in case of an error. The group ID is returned in numerical format, use posix_getgrgid to resolve it to a group name. Upon failure, false is returned.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.filegroup.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce