PHP funkce filegroup()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets file group

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$filename string Path to the file.

Návratové hodnoty

int

|bool the group ID of the file, or false in case of an error. The group ID is returned in numerical format, use posix_getgrgid to resolve it to a group name. Upon failure, false is returned.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.filegroup.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?