PHP funkce opendir()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Open directory handle

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$path string The directory path that is to be opened
$context resource null For a description of the context parameter, refer to the streams section of the manual.

Návratové hodnoty

resource

|bool a directory handle resource on success, or false on failure.

If path is not a valid directory or the directory can not be opened due to permission restrictions or filesystem errors, opendir returns false and generates a PHP error of level E_WARNING. You can suppress the error output of opendir by prepending '@' to the front of the function name.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.opendir.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi na mail jan@barasek.com a domluvíme si schůzku.

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter