PHP funkce end()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Nastaví interní pointer na poslední prvek pole, který rovnou i vrátí.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array The array. This array is passed by reference because it is modified by the function. This means you must pass it a real variable and not a function returning an array because only actual variables may be passed by reference.

Návratové hodnoty

mixed nebo false

Vrátí poslední prvek pole, nebo false, pokud je prázdné.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.end.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby