PHP funkce end()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Nastaví interní pointer na poslední prvek pole, který rovnou i vrátí.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array The array. This array is passed by reference because it is modified by the function. This means you must pass it a real variable and not a function returning an array because only actual variables may be passed by reference.

Návratové hodnoty

mixed nebo false

Vrátí poslední prvek pole, nebo false, pokud je prázdné.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.end.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi: jan@barasek.com
Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?

TopList counter