PHP funkce end()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek
Dostupnost ve verzích: `PHP 4.0`

Nastaví interní pointer na poslední prvek pole, který rovnou i vrátí.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$array array není The array. This array is passed by reference because it is modified by the function. This means you must pass it a real variable and not a function returning an array because only actual variables may be passed by reference.

Návratové hodnoty

mixed nebo false

Vrátí poslední prvek pole, nebo false, pokud je prázdné.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce end

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce