PHP funkce atan2()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Arc tangent of two variables

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$y float Dividend parameter
$x float Divisor parameter

Návratové hodnoty

float

The arc tangent of y/x in radians.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.atan2.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?