PHP funkce atan2()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Arc tangent of two variables

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$y float Dividend parameter
$x float Divisor parameter

Návratové hodnoty

float

The arc tangent of y/x in radians.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.atan2.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce