PHP funkce scandir()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 5.0

List files and directories inside the specified path

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$directory string The directory that will be scanned.
$sorting_order int null, By default, the sorted order is alphabetical in ascending order. If the optional sorting_order is set to non-zero, then the sort order is alphabetical in descending order.
$context resource null For a description of the context parameter, refer to the streams section of the manual.

Návratové hodnoty

array

an array of filenames on success, or false on failure. If directory is not a directory, then boolean false is returned, and an error of level E_WARNING is generated.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.scandir.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce