PHP funkce is_nan()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.2.0

Finds whether a value is not a number

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$val float The value to check

Návratové hodnoty

bool

true if val is 'not a number', else false.

Další zdroje

https://www.php.net/manual/en/function.is-nan.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby