PHP funkce sin()

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Matematická funkce sinus.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float Hodnota v radiánech

Návratové hodnoty

float

Hodnota sinu.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.sin.php

Potřebujete poradit s PHP?

Nabízím trénink vývojářů, konzultace, školení a analýzu návrhových vzorů. Osobně v Praze nebo přes Skype.

Napište mi, pokud si nevíte rady.

Lektor: Jan Barášek

Pomohl Vám tento článek?