PHP funkce sin()

📅   11. 09. 2019
👤   Jan Barášek

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Matematická funkce sinus.

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$arg float není Hodnota v radiánech

Návratové hodnoty

float

Hodnota sinu.

Další zdroje

Oficiální dokumentace funkce sin

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Spolupráce