PHP funkce strcoll()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0.5

Locale based string comparison

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$str1 string The first string.
$str2 string The second string.

Návratové hodnoty

int

< 0 if str1 is less than str2; > 0 if str1 is greater than str2, and 0 if they are equal.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.strcoll.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce