PHP funkce count()

   06. 07. 2020

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Counts all elements in an array, or something in an object.

For objects, if you have SPL installed, you can hook into count() by implementing interface {

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$var array|Countable
$mode int COUNT_NORMAL

Návratové hodnoty

int

the number of elements in var, which is typically an array, since anything else will have one element.

If var is not an array or an object with implemented Countable interface, 1 will be returned. There is one exception, if var is &null;, 0 will be returned.

Caution: count may return 0 for a variable that isn't set, but it may also return 0 for a variable that has been initialized with an empty array. Use isset to test if a variable is set.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.count.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako fullstack senior developer v Praze. Spravuje 300 různě velkých webových projektů, fungujících dodnes. Během spolupráce nabral hluboké zkušenosti, které na tomto webu předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby Nabídka spolupráce