PHP funkce fgetcsv()

📅   11. 09. 2019

Dostupnost ve verzích: PHP 4.0

Gets line from file pointer and parse for CSV fields

Parametry

Parametr Datový typ Výchozí hodnota Poznámka
$handle resource A valid file pointer to a file successfully opened by fopen, popen, or fsockopen.
$length int null, Must be greater than the longest line (in characters) to be found in the CSV file (allowing for trailing line-end characters). It became optional in PHP 5. Omitting this parameter (or setting it to 0 in PHP 5.0.4 and later) the maximum line length is not limited, which is slightly slower.
$delimiter string null, Set the field delimiter (one character only).
$enclosure string null, Set the field enclosure character (one character only).
$escape string null Set the escape character (one character only). Defaults as a backslash.

Návratové hodnoty

array

an indexed array containing the fields read.

A blank line in a CSV file will be returned as an array comprising a single null field, and will not be treated as an error.

¬e.line-endings;

fgetcsv returns &null; if an invalid handle is supplied or false on other errors, including end of file.

Další zdroje

https://php.net/manual/en/function.fgetcsv.php

Nechte si posílat nové články do mailu:

Jan Barášek     Více o autorovi

Autor článku podniká jako senior software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové ekosystémy, které znáte a používáte. Během mnoha let nabral hluboké zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Kontakt Konzultace a služby